Wie zijn we

De Koninklijke fanfare Sint-Cecilia uit Heestert bestaat uit 55 muzikanten. 

Het “bestaansrecht” van de vereniging is gebaseerd op 2 pijlers; haar maatschappelijke rol enerzijds en haar culturele rol anderzijds. De vereniging is onmisbaar Vlaams cultureel erfgoed, een erfgoed dat echter springlevend is en voortdurend evolueert. Onze fanfare maakt immers deel uit van een (dorps)gemeenschap waarmee zij nauw verbonden is. Deze eigenheid maakt dat er vriendschapsbanden voor het leven ontstaan. Haar maatschappelijke rol komt ook sterk tot uiting in het stimuleren van jongeren om deel uit te maken van een culturele vereniging, wat een verrijking is voor hun persoonlijke ontwikkeling en de sociale cohesie van de gemeenschap bevordert.

Onze vereniging heeft ook een sterke traditie wat deelnames aan concours betreft. Deze wedstrijden zorgen, los van het uiteindelijke resultaat, voor een ongeziene drive binnen de vereniging, een gezonde competitiegeest en ook voor een kennismaking met andere maatschappijen van wie we vaak veel willen en kunnen leren. Zowel de fanfare als de majorettes behaalden reeds provinciale en nationale successen.

De verenging is een vzw die op financieel vlak een gezond beleid nastreeft. De aangereikte middelen worden efficiënt aangewend. Er wordt veel geïnvesteerd in instrumenten en deskundigen (dirigent en lesgevers).


Jubileumweekend 24 augustus 2013


We repeteren in principe elke zaterdag van 18u00 tot 20u00 in ons lokaal gelegen in de gemeenteschool te Heestert, Vierkeerstraat 26.

Dirigent

Dirigent

Sinds juli 2016 is Jacob Surdiacourt onze dirigent. Geboren in 1998 is hij de jongste dirigent ooit voor onze fanfare, en wellicht ook één van de jongste dirigenten in Vlaanderen. Hij volgt al enige jaren een opleiding kamermuziek en piano te Geraardsbergen en Brussel, en volgt een masteropleiding aan het conservatorium te Gent. Thans is hij ook dirigent van een koor en jeugdorkest te Brakel. Zelf speelt hij o.a. piano, slagwerk, accordeon, contrabas, bastuba en trombone. Hij schrijft ook composities en arrangementen, en is een veel gevraagd solist. Kortom: een groot talent!

Bestuur

Bestuur
Deel van het bestuur op 15/08/13

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Peter Vanlerberghe

Ondervoorzitter: Frederik Matton
Ondervoorzitter: Ivan Beunens

Secretaris: Bruno Debode

Erevoorzitter: Bernard Matton

Andy Desmet
Sabrina Beunens

Leden:
Arlette Anselyn

Dirk Blockx
Paul Deprez (erevoorzitter)
Germain Dewitte

Jessica Djelti
Jozef Maes
Steven Neirynck
Jo Vandeputte

groepsfoto circusconcert

groepsfoto circusconcert

Fanfare