In 2013 vierde de fanfare haar 150 jaar

In 2013 vierde de fanfare haar 150 jaar
De fanfare op 25 augustus 1963, op de ontvangst aan het gemeentehuis, tgv het 100-jarig jubileum. 

26, 27 en 28 april: Musique au Chapiteau 

Het jaarlijks lenteconcert werd een driedaags project gesteund door Vlamo, waarbij er gemusiceerd werd in een circustent, een chapiteau genaamd. De titel van het concert lag dan ook voor de hand: “Musique au Chapiteau”. Voor dit uniek muziekproject kon de fanfare rekenen op de enthousiaste medewerking van Circus Pipo, één van de nog weinig reizende circussen in Vlaanderen. Muziek heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in de circuswereld, in het bijzonder de blaasmuziek. 

De circusacts gingen gepaard met of werden afgewisseld door enkele concertstukken gebracht door de fanfare en optredens van de majorettes en het trommelkorps. Ook de jongste muzikanten namen deel aan het spektakel, alsook de leerlingen zang van de kunstacademie. De fanfare wou op deze manier een groot publiek kennis laten maken met de wereld van de hafabra en is daar zeker in geslaagd. Bijna 600 personen kwamen op de voorstellingen af, waaronder een groot deel kinderen uit de wijde omgeving. Meer dan 110 eigen leden namen eraan deel. De grote toegankelijk van het project, met dank aan de medewerking van de gemeenteschool en de kunstacademie, zal er hopelijk voor zorgen dat kinderen warm gemaakt worden voor het bespelen van een blaasinstrument en zich zullen inschrijven in de muziekschool. Op middellange termijn kan er verwacht worden dat de doorstroming naar de fanfare zal toenemen. In ieder geval heeft de fanfare van Heestert nooit eerder zoveel kinderen kunnen bereiken.

Het project was dus een succes, maar de invulling ervan was verre van evident en zelfs riskant. Er werd immers voor gekozen niet louter circusmuziek of licht amusement te brengen, maar ook enkele zwaardere composities waaronder De Bello Gallico, Pilatus,  Moutain of Dragons, Danzón Nr. 2 en Bavarian Pictures. Het was dan ook een grote uitdaging om het publiek geboeid te laten luisteren. Na afloop was het merendeel van de toehoorders aangenaam verrast door het gebrachte niveau en wisten ze deze werken te waarderen, ondanks de moeilijke omstandigheden die nu eenmaal eigen zijn aan een (soms erg koude) circustent. 

Slotsom is dat de fanfare van Heestert haar voornaamste doel, het bereiken van nieuwe potentiële leden, heeft bereikt en dat ze een onvergetelijk concert bracht dat indruk heeft gemaakt op iedereen die erbij was. 

24 en 25 augustus 2013: Jubileumfeestweekend
Locatie: feestzaal Malpertus

Tijdens dit feestweekend zullen we uitgebreid ons 150 jarig jubileum feesten. Dit zal gebeuren samen met onze zustervereniging “de Moselland-Kapelle” uit Wincheringen waarmee de fanfare in 2013 al 35 jaar mee verbroedert. Daarnaast zal op dit feestweekend ook onze nieuwe vlag onthuld worden, en zal de wereldpremière van HESTRUDIS door de K.F. St.Cecilia Heestert ten hore worden gebracht tijdens de officiële huldigingceremonie door de gemeente Zwevegem.


Programma:

Zaterdag 24/08:

- 11u30: ontvangst zustervereniging uit Wincheringen.
- 16u00: officiële huldiging door het gemeentebestuur. Receptie voor alle dorpsbewoners, genodigden en (gewezen) leden.
- 17u00: onthulling nieuwe vlag. Eerste opvoering compositie "Hestrudis" van Pieter Delaere.

- 20u00: concert door de Fanfare De Ware Vrienden uit Zwevegem.
- 22u00: gezellig samenzijn met DJ Vanderbeken.

Zondag 25/08
- 09u00: H.Mis opgeluisterd door de Moselland-Kapelle uit Wincheringen. Wijding vlag.
- 10u30: optocht naar feestzaal Malpertus.
- 11u00: aperitiefconcert door de Koninklijke Harmonie De Eendracht Ingooigem.
- 12u00: gezamenlijke maaltijd.
- 13u30: optreden orkest "chapeau noir".
- 16u00: afscheid vrienden uit Wincheringen. 
 
Compositie Hestrudis

Naar aanleiding van zijn 150-jarig jubileum heeft de fanfare ervoor gekozen om een gelegenheidscompositie te laten componeren als blijvend aandenken aan dit unieke feestjaar. Naast een blijvend muzikaal aandenken hopen we dat deze compositieopdracht ook een bijdrage kan leveren aan de verdere culturele uitstraling van de hafabrawereld in het algemeen.

De compositieopdracht werd aanPieter Delaeretoevertrouwd. Deze beloftevolle jonge muzikant is niet alleen de zoon van onze eigen dirigent, maar is tevens sinds vele jaren ook spelend lid van onze muziekvereniging. Hij is een ware virtuoos op zijn saxofoon, en reeds enkele jaren ook actief als componist. De Fanfare koos er bewust voor om deze opdracht toe te vertrouwen aan iemand die de vereniging al goed kent, en hoopt tevens dat deze opdracht voor deze beloftevolle jonge Vlaamse componist een verdere doorbraak voor hem zou kunnen betekenen.

De compositie zal de bewogen geschiedenis van onze muziekvereniging muzikaal tot uiting brengen. De titel Hestrudis verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van ons dorp. Hestrudis was namelijk een adellijke dame die zich tijdens de 10de eeuw in ons dorp kwam vestigen, één van de oudste historische verwijzingen betreffende het ontstaan van ons dorp Heestert. Opdat het spelen van deze gelegenheidscompositie niet alleen beperkt zou blijven tot dit ene jubileumjaar maar ook verder in de hafabrawereld zou kunnen worden uitgedragen werd de muzikale lat voor de componist door de fanfare dan ook vrij hoog gelegd. 

Het werk HESTRUDIS zal voor de eerste keer door de K.F. St.-Cecilia Heestert gespeeld worden op zaterdag 24 augustus 2013, tijdens de officiële huldiging van de jarige fanfare door de gemeente Zwevegem.

17 en 23 november 2013: St.Cecilia-feest 

Ons feestjaar zullen we afsluiten met ons jaarlijks St.Cecilia-feest in november. Op zondagmorgen 17 november zullen we naar jaarlijkse traditie de mis in de kerk O.L.V. Hemelvaart te Heestert opluisteren. Om ons jubileumjaar extra feestelijk te kunnen afsluiten zal deze mis samen met het Mariakoor Heestert muzikaal worden opgeluisterd.

Op zaterdag 23 november blazen we dan in de namiddag de laatste feestnoten van


circusconcert "musique au chapiteau"

150 Jaar