De fanfare van Heestert is verbroederd met de Moselland-Kapelle uit Wincheringen


DE GESCHIEDENIS VAN WINCHERINGEN

Wincheringen is een kleine wijnbouwersgemeente met ongeveer 1500 inwoners gelegen juist over de grens met Luxemburg aan de Moezel. Het dorpje ligt ongeveer 350 km verwijderd van Heestert. Waar de naam Wincheringen vandaan komt, is niet met zekerheid geweten. De verste oorsprong zou uit het Germaanse winchere stammen. Daarna werd de Frankische klank ine toegevoegd en zo kwam de naam Wincheringen tot stand, wat betekent nederzetting van de groep van Winchero. De oudste schriftelijke bewijzen van het bestaan van de gemeente dateren van 893 en werden teruggevonden in de goederengemeenschap van de abdij van Trum. 

DE MOSELLAND-KAPELLE WINCHERINGEN

De muziekvereniging van Wincheringen werd gesticht in 1907. De vereniging bestond uit een groep van 12 vrienden die samen blaasmuziek speelden. Johann Weiter, de toenmalige burgemeester werd tot eerste voorzitter verkozen. Hij maakte het ook financieel mogelijk om instrumenten te kopen. De beide wereldoorlogen betekenden telkens een groot verlies aan muzikanten en instrumenten. 

Pas vanaf 1 april 1951 werden o.l.v. Matthias Walter en met de financiële steun van de gemeente terug zware inspanningen geleverd om de vereniging weer op te bouwen. Na wat ups en downs gaat het de Moselland-Kapelle vanaf 1960 voor de wind. 

In 1975 worden voor de eerste maal uniformen aangekocht. Rond die periode wordt ook onder het voorzitterschap van Reinhold Ehlenz en met de dirigent Berthold Klein intensief naar de jeugd toe gewerkt, een inspanning die vandaag nog vruchten afwerpt. In 1996 werd dirigent A. Lenz vervangen door de huidige dirigent Peter Neisius. In 2002 vierde de Moselland-Kapelle Wincheringen onder het voorzitterschap van Heinz Welter haar 95-jarig bestaan. Ook de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Heestert was erbij. Er werd tevens een zeer succesvolle concertreis ondernomen naar Praag.

Momenteel telt de Moselland-Kapelle ongeveer 40 leden-muzikanten. Er wordt vandaag nog altijd heel sterk gewerkt aan de aantrekking en opleiding van de jeugd. Jaarlijks wordt er een meiconcert gehouden. Dit concert, samen met hun bierstand op de kermis en de wijnfeesten, zorgt voor de grootste inkomsten van de vereniging. 

DE VERBROEDERING

Het idee van een verbroedering werd voor het eerst gelanceerd tijdens het St.-Ceciliafeest van 1977 tussen de toenmalige dirigent Eric Depamelaere en Mevr. Omer Busscher (Zwevegem) die afkomstig was uit Wincheringen.

In september 1978 vond het eerste bezoek van Sint-Cecilia Heestert aan Wincheringen plaats. Het eerste tegenbezoek volgde een jaar later. In verband hiermee volgend citaat uit de brochure 90 Jahre Moselland-Kapelle Wincheringen: “Auffallend die herzliche Gastfreundschaft der flämischen Bevölkerung.”

Sindsdien volgde er om de 4 jaar een bezoek met het daaropvolgende jaar een tegenbezoek. De beide besturen leggen elk jaar bij elkaar een bezoek af. In 1982 kreeg de verbroedering in Wincheringen een officieel karakter.

In 2002 waren we met de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia aanwezig op de officiële opening van de “Heesterter Straße” in Wincheringen. Bij onze bezoeken in Wincheringen mochten we trouwens in de loop der jaren meegenieten van talrijke festiviteiten: 75-jarig bestaan van de Moselland-Kapelle, 80-jarig bestaan, 1100-jarig bestaan van Wincheringen, 90-jarig en
95-jarig bestaan van de muziekvereniging en 15 jaar markt- en wijnfeest en tenslotte in 2007 de viering van 100 jaar Moselland-Kapelle. 

Op 16 en 17 augustus 2008 kwamen onze vrienden uit Wincheringen opnieuw naar  Heestert voor het vieren van ons 145-jarig bestaan en de 30-jarige verbroedering Sint-Cecilia Heestert – Moselland-Kapelle Wincheringen. Bij deze gelegenheid werd nabij het kruispunt een gedenksteen onthuld.

In augustus 2012 ging de fanfare opnieuw naar Wincheringen waar zij deelnam aan het feest "Wein trifft note", een feest dat plaatsvond op het Weingut Hild. Er werd een wandeling georganiseerd met onder meer een bezoek aan de nieuwe woonwijken die voornamelijk door Luxemburgers bewoond zijn. Het dorp onderging een grote metamorfose: er zijn steeds minder wijnboeren en de gronden worden verkaveld. 
De fanfare trad er onder meer op in de kerk en op het feestterrein. De toehoorders waren erg enthousiast.
In 2013 brengt de mosellandkapelle een tegenbezoek.    


Website Mosellandkapelle: www.moselland-kapelle.de


De mosellandkapelle in juli 2012


De mosellandkapelle op bezoek in augustus 2013 

Verbroedering