top of page

bestuursraad

De vereniging wordt door een enthousiaste bestuursraad van 13 leden geleid. De bestuursraad vormt een mix van ervaren rotten met jongere gedreven bestuursleden. Verbondenheid, vriendschap en respect vormen de rode draad in haar beleid. De bestuursraad zorgt voor de ideale omkadering van haar leden om samen te kunnen musiceren en te twirlen, staat in voor een vlotte organisatie van allerlei activiteiten en optredens en draagt zorg voor de vereniging als een goede huisvader.

 

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert heeft steeds op 2 belangrijke pijlers gesteund: enerzijds haar maatschappelijke rol en anderzijds haar culturele rol. Met haar meer dan 160 jaar behoort de vereniging ongetwijfeld tot het Vlaams cultureel erfgoed, maar een erfgoed dat nog steeds springlevend is en voortdurend blijft mee evolueren. In al die tijd is de Fanfare Heestert deel blijven uitmaken van de (dorps-)gemeenschap van waaruit ze is gegroeid en waarmee ze nauw verbonden blijft. Haar culturele rol heeft de Fanfare Heestert altijd met veel enthousiasme uitgedragen. Daarnaast heeft ze zich ook altijd sterk geëngageerd om jongeren kennis te laten maken met muziek en deze ook actief te gaan beoefenen. Als jongere deel uitmaken van een culturele vereniging verrijkt hun persoonlijke ontwikkeling en bevordert de sociale cohesie van de gemeenschap waarin ze opgroeien.

DSC_0012.jpg

Beunens Ivan | Beunens Sabrina | Blockx Dirk | Desmet Andy | Depraetere Wim | Deprez Paul | Dewitte Germain

Djelti Jessica | Matton Frederik | Matton Lukas | Neirynck Steven | Vandeputte Joost | Vanlerberghe Peter

voorzitter.

Peter Vanlerberghe

Ik ben blij dat ik als voorzitter van de K.F. Sint-Cecilia Heestert mijn steentje bij kan dragen om de missie van onze fanfare waar we met z’n allen achter staan te helpen verwezenlijken: samen in een vriendschappelijke, ontspannende en ongedwongen sfeer met jong en oud bezig zijn met cultuur en muziek en die ook tot bij de mensen brengen.

Peter_edited_edited_edited_edited.png

ondervoorzitter.

Frederik Matton

Onze fanfare is een warme vereniging waar iedereen welkom is en zich op eigen tempo kan ontwikkelen binnen onze ruime jeugdwerking. Er wordt gezorgd voor voldoende uitdaging en afwisseling zodat iedereen met plezier zijn hobby kan beoefenen.

Frederik_edited_edited.png

ondervoorzitter.

Ivan Beunens

Als muzikant speel je een eigen partituur maar met je collega-muzikanten speel je samen. Je komt niet alleen tot een fantastisch geheel maar ook tot het besef dat die ‘eigen’ partituur maar belangrijk is in zover dat ze bijdraagt aan het geheel. De voldoening van een geslaagd concert of optreden tot in de puntjes verzorgd, met alles erop en eraan, daar doe je ’t toch voor!

Ivan_edited_edited_edited_edited_edited.png

secretaris.

Wim Depraetere

Muziek en dans zijn universele talen die zonder grenzen jong en oud met elkaar weten te verbinden. Door mijn engagement als secretaris van de vereniging wil ik die muzikale verbondenheid tussen onze leden mee blijven vormgeven.

Wim_edited_edited_edited.png
Groepsfoto 2013 ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan
bottom of page