top of page

heestert X wincheringen

wincheringen

Wincheringen is een kleine gemeente met ongeveer 2200 inwoners gelegen juist over de grens met Luxemburg aan de Moezel. Reeds vele eeuwen worden er op de hellingen wijn verbouwd. Het dorp ligt ongeveer 350 km van Heestert verwijderd. Waar de naam Wincheringen vandaan komt, is niet met zekerheid geweten. De verste oorsprong zou uit het Germaanse winchere stammen. Daarna werd de Frankische klank ine toegevoegd en zo kwam de naam Wincheringen tot stand, wat betekent nederzetting van de groep van Winchero.

 

De oudste schriftelijke bewijzen van het bestaan van de gemeente dateren van 893 en werden teruggevonden in de goederen-gemeenschap van de abdij van Trum. 

Wincheringen dorp.jpg

moselland-kapelle

Wincheringen.jpg

De Mosellandkapelle Wincheringen werd in 1907 gesticht. De vereniging bestond in het begin uit een groep van 12 vrienden die samen blaasmuziek speelden. Johann Weiter, de toenmalige burgemeester, werd tot de eerste voorzitter van de muziekvereniging verkozen. Hij maakte het de vereniging ook financieel mogelijk om muziekinstrumenten te kopen. De beide wereldoorlogen betekenden echter telkens een groot verlies aan muzikanten en instrumenten. 

 

Pas vanaf 1 april 1951 slaagde men o.l.v. Matthias Walter en met de financiële steun van de gemeente om de muziekvereniging weer op te bouwen. Na wat ups en downs gaat het de Moselland-Kapelle vanaf 1960 opnieuw voor de wind. 

In 1975 krijgen de muzikanten hun eerste uniform. Rond die periode wordt onder het voorzitterschap van Reinhold Ehlenz en met de dirigent Berthold Klein intensief naar de jeugd toe gewerkt, een inspanning die tot op vandaag nog steeds zijn vruchten afwerpt. In 1996 werd dirigent A. Lenz vervangen door dirigent Peter Neisius. In 2007 vierde de Mosellandkapelle Wincheringen haar 100-jarig bestaan.

 

In 2020 telde de Mosellandkapelle ongeveer 35 actieve leden onder leiding van dirigent Klaus-Thomas Massem. Er wordt vandaag nog altijd heel sterk aan de aantrekking en opleiding van de jeugd gewerkt. Jaarlijks speelt de muziekvereniging een meiconcert in Wincheringen.

Dit concert samen met hun bierstand op de kermis en op de wijnfeesten vormen voor hun belangrijkste inkomsten.

Website Mosellandkapelle: www.moselland-kapelle.de 

verbroedering

Het idee van een verbroedering werd voor het eerst gelanceerd tijdens het St-Ceciliafeest van 1977 tussen de toenmalige dirigent Eric Depamelaere van onze fanfare en Mevr. Omer Busscher (Zwevegem) die uit Wincheringen afkomstig was.

In september 1978 vond het eerste bezoek van de Fanfare Sint-Cecilia Heestert aan Wincheringen plaats. Het eerste tegenbezoek volgde een jaar later. In verband hiermee het volgend citaat uit de brochure ‘90 Jahre Moselland-Kapelle Wincheringen‘: “Auffallend die herzliche Gastfreundschaft der flämischen Bevölkerung.”

 

Sindsdien brengt men om de 5 jaar een bezoek van de ene vereniging aan de andere muziekvereniging, met het daaropvolgende jaar een tegenbezoek. De beide besturen ontmoeten elkaar echter jaarlijks. In 1982 kreeg de verbroedering in Wincheringen een officieel karakter.

Ondertek.verbr. 1982.jpg

In 2002 was de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia aanwezig op de officiële opening van de “Heesterter Straße” in Wincheringen. Bij onze bezoeken in Wincheringen mochten we in de loop der jaren van talrijke festiviteiten meegenieten: 75-jarig bestaan van de Mosellandkapelle, hun 80-jarig bestaan, het 1100-jarig bestaan van de gemeente Wincheringen, het 90-jarig respectievelijk het 95-jarig bestaan van de muziekvereniging en 15 jaar markt- en wijnfeest en tenslotte in 2007 de viering van 100 jaar Mosellandkapelle. 

 

Op 16 en 17 augustus 2008 kwamen onze vrienden uit Wincheringen opnieuw naar  Heestert voor het vieren van ons eigen 145-jarig bestaan en de 30-jarige verbroedering van de Fanfare Sint-Cecilia Heestert met de Mosellandkapelle Wincheringen. Bij deze gelegenheid werd aan het kruispunt in Heestert een gedenksteen onthuld.

 

In augustus 2012 ging de fanfare opnieuw naar Wincheringen waar zij deelnam aan het feest "Wein trifft Note", een feest dat plaatsvond op het Weingut Hild. Er werd een wandeling georganiseerd met onder meer een bezoek aan de nieuwe woonwijken die voornamelijk door Luxemburgers bewoond zijn. Het dorp ondergaat de laatste jaren immers een grote metamorfose: er zijn steeds minder wijnboeren actief waarna hun gronden voor bebouwing worden verkaveld. De fanfare trad er toen onder meer op in de kerk en op het feestterrein. In 2013 bracht de Mosellandkapelle een tegenbezoek in Heestert in het kader van de vieringen rong het 150-jarig bestaan van Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert.    

 

Op 26 en 27 augustus 2017 was de Mosellandkapelle terug op bezoek in Heestert. Het werd opnieuw een hartelijk weerzien en de wil van beide partijen om de verbroedering verder te blijven zetten werd uitgesproken. In 2018, op 11 en 12 augustus, trokken wij terug naar Wincheringen. We werden er uitgenodigd op de feestelijkheden rond 1125 jaar Wincheringen en ook het 40 jarig jubileum van onze verbroedering werd er gevierd. Onze fanfare luisterde de mis muzikaal op en nam deel aan een historische optocht doorheen Wincheringen.

 

Meer info over onze verbroedering (in het Duits en in het Nederlands): 

Partnerschaft – Mosellandkapelle 1907 Wincheringen e.V. (moselland-kapelle.de)

 

bottom of page