top of page

onze rode draad

2024

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert bestaat 161 jaar en telt ruim 100 leden, actief in de verschillende groepen van de vereniging: de fanfare, de drumband, het jeugdensemble en de twirlinglclub.

De muziekvereniging is na een lange geschiedenis nog steeds erg levendig en blikt vol vertrouwen naar een toekomst vol muziek en dans.

2019

De Koninklijke Fanfare Heestert neemt onder leiding van Jacob Surdiacourt deel aan de evaluatieconcerten van VLAMO. 

In november verhuizen we van de oude Gemeenteschool in de Vierkeerstraat naar de nieuwe Gemeenteschool aan het Kerkhofplein te Heestert. Op 30 november mogen we feestelijk onze gloednieuwe stek inblazen, met dank aan de Gemeente Zwevegem om deze nieuwe accommodatie voor onze vereniging in hun nieuwe school mee mogelijk te maken. 

2017

Gerrit Suys, jarenlang de secretaris van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert, overlijdt.

2016

Christian Delaere wordt als dirigent van de Fanfare Heestert door Jacob Surdiacourt opgevolgd.

2013

Gedurende een heel jaar viert de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert haar 150-jarig jubileum met allerlei activiteiten: er wordt een gelegenheidsstuk gecomponeerd, er vindt een heus circusconcert plaats in het dorp, een nieuwe verenigingsvlag wordt onthuld en de muzikanten krijgen een nieuw uniform. Ook het bestuur wordt herschikt: Frederik Matton en Ivan Beunens worden beiden ondervoorzitter, Bruno Debode de nieuwe secretaris, en Andy Desmet de nieuwe penningmeester. Bart Rosseel neemt de leiding van de drumband op zich en brengt de drumband al gauw naar een hoger muzikaal niveau.

2008

Een gedenksteen naar aanleiding van 30 jaar verbroedering met de Mosellandkapelle Wincheringen wordt in het centrum van Heestert muzikaal onthuld.

2007

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert wordt als één van de 15 West-Vlaamse “provinciaal geselecteerde ensembles” geselecteerd, en mag deze muzikale kroon tot 2011 met fierheid dragen.

2006

Na een kort intermezzo van Geert De Praetere wordt Christian Delaere de nieuwe dirigent van de Fanfare Heestert.

2004

Peter Vanlerberghe volgt Jef Maes als voorzitter van de Fanfare Heestert op.

2003

Als 140-jarige bevestigt de Fanfare opnieuw haar plaats in de “Afdeling Uitmuntendheid”.

2000

Silvère D’Haene overlijdt na ruim 50 jaar actief als bestuurslid in de Fanfare Heestert te zijn.

1999

Geert Defauw volgt Chris Vandeplassche op als nieuwe dirigent van de Fanfare Heestert.

1998

De Fanfare Heestert viert haar 135-jarig bestaan en 20 jaar verbroedering met Wincheringen met een grote muzikale stoet in Heestert.

1997

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert wordt “Belgisch Fedekam Kampioen afdeling Uitmuntendheid voor Fanfares”.

1995

Een nieuwjaarsconcert met optredens van het jeugdensemble, de majorettes en het trommelkorps wordt een succesvolle opvolger van de klassieke nieuwjaarswens.

1994

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert krijgt een nieuw bordeaux uniform.

1993

Met Chris Vandeplassche als dirigent bevestigt de Fanfare Heestert haar behoud in de “Afdeling uitmuntendheid”.

1991

Bernard Matton volgt Willy Germijns op als voorzitter van onze muziekvereniging.

1989

Onder de muzikale leiding van Geert De Praetere promoveert de Fanfare naar de “Afdeling uitmuntendheid”.

1989

Onder de muzikale leiding van Geert De Praetere promoveert de Fanfare naar de “Afdeling uitmuntendheid”.

1987

Geert De Praetere wordt de nieuwe dirigent en tilt de Fanfare direct naar een hoger muzikaal niveau.

1984

Na een korte onderbreking wordt onder impuls van Bernard Matton opnieuw met een jeugdensemble gestart.

1982

De opleiding van jonge muzikanten schakelt een versnelling hoger met de opstart van een afdeling van de muziekschool in Heestert zelf.

1978

Start van de verbroedering van de Fanfare Heestert met de “Mosellandkapelle” uit Wincheringen (Duitsland).

1974

De Fanfare Heestert krijgt naar aanleiding van haar 111-jarig bestaan de titel van “Koninklijke Fanfare”.

1977

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert promoveert naar “1ste Afdeling”.

1972

Gerrit Suys volgt Silvère D’haene als secretaris op, en zal vele tientallen jaren vol enthousiasme secretaris van de muziekvereniging blijven.

1973

De Fanfare Sint-Cecilia Heestert promoveert naar de “2de Afdeling”.

1968

Start van een majorettekorps in de Fanfare, met een eerste optreden ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd Waregem-Standard. Dirigent Eric Depamelaere wordt de nieuwe dirigent en haalt met de Fanfare al vrij vlug een aantal 1ste muziekprijzen binnen.

1967

Albert Vandeputte volgt zijn vader op als voorzitter van de Fanfare Sint-Cecilia Heestert.

1966

De Fanfare speelt op 27 maart 1966 voor de eerste maal een Lenteconcert. De start van een lange muzikale traditie…

1964

De Fanfare Sint-Cecilia Heestert krijgt haar eerste muziekuniform.

1963

Op 25 augustus 1963 viert de Fanfare Heestert met veel luister haar eeuwfeest.

1952

Jos en Paul Vererfven doen hun intrede in het bestuur van de Fanfare. In 1962 neemt Jos Vererfven het dirigeerstokje over van dirigent Jan Callens.

1945

Onder leiding van voorzitter Gustaaf Vandeputte kent de Fanfare Sint-Cecilia Heestert een nieuw doorstart na de stille oorlogsjaren.

1943

De Fanfare Heestert speelt tijdens de lijkdienst van 2 gefusilleerden in Moen.

1901

Burgemeester Rohaert, de derde burgemeester van Heestert, blies in 1901 het muziekkorps nieuw leven in.

1896

Victor Corne, een van de eerste dirigenten van onze fanfare, overlijdt. Zijn zoon François was hem als dirigent al opgevolgd. Later volgde ook Florent Corne nog hun voetstappen als dirigent van de Fanfare Heestert.

1890

De heer Vergauwen – De La Court, waarschijnlijk de eerste voorzitter van de Fanfare Heestert, wordt door Charles Walcarius opgevold.

1884

In de beginperiode van de Fanfare was Petrus Hooghe de eerste burgemeester van Heestert. In 1884 werd hij in die functie door Charles Decock opgevolgd.

1863

Het jaartal 1863 vermeld op de oudste vlag van onze Fanfare is de enige concrete verwijzing over de beginperiode van de fanfare in Heestert waarover we zekerheid hebben. We beschouwen het jaar 1863 dan ook als het begin van onze muziekvereniging.

onze geschiedenis

1863

Over het ontstaan van het muziekkorps is heel weinig gevonden. Naarmate men terugkeert in de tijd worden, gezien de twee oorlogsperioden, de documenten over onze vereniging zeldzamer en moet men met meer voorzichtigheid te werk gaan wil men de historische werkelijkheid benaderen.

Het jaartal 1863 dat op de oude vlag vermeld staat is echter een duidelijk bewijs dat de Fanfare toen reeds bestond. Enkele jaren terug werd in de gemeentearchieven ontdekt dat in 1811 reeds een muziekkorps te Heestert optrad bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de geboorte van de zoon van Napoleon Bonaparte. Aangezien echter nergens in de documenten vermeld wordt wat de naam van dit muziekkorps was hebben we hier geen zekerheid dat dit korps reeds de voorloper van onze Fanfare was.

 

1884

De Fanfare werd opgericht tijdens het burgemeesterschap van Petrus Hooghe, die van 1831 tot 1884 aan het hoofd van de gemeente Heestert stond. Hij werd opgevolgd door Charles Decock die men op een foto van de Fanfare uit die tijd kan terugvinden.

 

1890

De heer Vergauwen - De La Court was heel waarschijnlijk de eerste voorzitter van de Fanfare Heestert. In elk geval schonk hij in juni 1863 het ‘vaendel’ aan de ‘Fanfarenmaetschappij van Heestert’. In 1890 werd hij in die hoedanigheid door Charles Walcarius opgevolgd. De Heer Delbeke was de eerste ‘Geheimschrijver’ en bij de herstichting in 1890 nam meester Henri Claeys deze taak over.

 

1896

We weten ook niet wie de eerste dirigent was. Alleen vinden we in de 19de eeuw de namen terug van Victor en François Corne. Victor Corne overleed in 1896 en reeds enige tijd voordien werd hij als dirigent van de Fanfare door zijn zoon François Corne opgevolgd. Op een gegeven ogenblik, zo verklaarden enkele gewezen muzikanten, was er in de schoot van de vereniging beroering ontstaan in verband met de aanstelling van een nieuwe dirigent. Er was immers verdeeldheid omtrent het feit of iemand van de familie Corne of de heer Vuylsteke uit Moen de Fanfare diende te leiden. Het werd eerder een pijnlijke situatie voor de Fanfare. Uiteindelijk werd de heer Vuylsteke als dirigent van de Fanfare aangesteld, maar hij werd weldra toch door Florent Corne opgevolgd.

 

1901

Aldus staat te lezen in de lijkrede die meester Claeys op 7 november 1907 bij het graf van burgemeester Rohaert uitsprak.

1923

'Het gemeentemuziek' Sint-Cecilia viert haar 60-jarig jubileum.

1943

Tijdens de tweede wereldoorlog lagen de activiteiten van de Fanfare bijna volledig stil. In samenwerking met Moen was er enkel een optreden ter gelegenheid van de lijkdienst van Albert Desmet en Albert Garrez die respectievelijk op 6 en 7 oktober 1943 gefusilleerd werden.

 

1945

In de loop van 1945 werden de koppen opnieuw bij elkaar gestoken en besloot men opnieuw met de Fanfare te starten. De officiële ‘herstichtingsvergadering’ werd op 2 oktober 1945 ten huize van de voorzitter Gustaaf Vandeputte gehouden. De Fanfare kon zich verheugen in de opkomst van jonge of nieuwe elementen en Jos Vererfven werd de secretaris-penningmeester. Voor vierentwintig Belgische frank werd een nieuw muziekstuk aangekocht, en voor het St-Ceciliafeest liet men via Valère Desmet 50 uitnodigingen afdrukken. Op 25 november 1945 was het dan zover: de Fanfare vierde haar eerste naoorlogs St-Ceciliafeest en dit ‘ter gelegenheid van den heropbloei der Maatschappij’.

 

1952

Ondertussen schrijven we de jaren vijftig. Vanaf 1952 deden de gebroeders Jos en Paul Vererfven samen het schrijfwerk en de financiën. Dirigent Florent Corne had lange tijd de muzikale leiding over de muziekvereniging. Na zijn dood nam Jan Callens voor een decennium het dirigeerstokje over. In 1962 gaf Jan Callens het dirigeerstokje door aan Jos Vererfven, en Etienne Coussement werd de nieuwe secretaris-penningmeester.

1953

De fanfare speelt in centrum Heestert tijdens kermis Heestert in oktober en op 11 november.

1963

Het eeuwfeest van de vereniging werd op 25 augustus 1963 met veel luister gevierd. Heel wat muzikanten werden gedecoreerd en ’s namiddags was er een groots muziekfestival in Heestert met niet minder dan 12 muziekverenigingen uit de omstreken. ’s Avonds werd in het ‘Christen Volkshuis’ een tyrolerfeest gehouden.

1964

In 1964 kregen de muzikanten voor het eerst een muziekuniform (in grijze kleur) en mochten we 5 vrouwelijke leden in de vereniging inschrijven: 5 trommelaarsters.

 

1966

Josué Vererfven werd als dirigent opgevolgd door Jean Byttebier onder wiens leiding op 27 maart 1966 voor de eerste maal een Lenteconcert werd gespeeld. In dat jaar werd ook Norbert Vandenbulcke de nieuwe secretaris-penningmeester.

 

1967

Albert Vandeputte volgde in 1967 als vierde voorzitter in de reeks zijn vader op, en Aurèle Vandevijvere werd de nieuwe ondervoorzitter in de plaats van Cyriel Vandeputte.

 

1968

In 1968 kreeg ook het oog wat en werd er met een majorettekorps in de Fanfare gestart. Hun eerste optreden dateert van zondag 31 maart 1968 t.g.v. de voetbalwedstrijd Waregem-Standard. Dirigent Eric Depamelaere nam in 1968 de muzikale leiding van het muziekkorps over en van toen af ging het muzikaal niveau van de Fanfare snel de hoogte in. In datzelfde jaar al behaalden we voor het eerst een 1ste prijs in een stapmarsenwedstrijd te Dottenijs. Verdere 1ste prijzen volgden vrij vlug te Leest, Tisselt en Humbeek.

 

1972

Begin 1970 verongelukte onze trouwe secretaris Norbert Vandenbulcke en nam Silvère D’haene het schrijfwerk op hem tot 1972. Vanaf dan werd Gerrit Suys de secretaris-penningmeester van onze muziekvereniging.

 

1973

In 1973 nam het muziekkorps voor de eerste maal deel aan een provinciale muziekwedstrijd en promoveerde naar “2de Afdeling”.

 

1974

Het 111-jarig bestaan werd in 1974 vol luister gevierd: er werd een groots muziekfestival georganiseerd, een nieuwe vlag werd gewijd en het korps bekwam de titel van “Koninklijke Fanfare”. De trouwste leden van de vereniging werden toen ook gedecoreerd.

 

1977

In 1977 promoveerde de Fanfare naar de “1ste Afdeling”. In datzelfde jaar maakte het oude, grijze kostuum van '64 plaats voor een nieuwe uitrusting.

 

1978

In 1978 werd een verbroedering met de "Mosellandkapelle" uit Wincheringen (Duitsland) opgestart. Het werden drie onvergetelijke dagen in de prachtige Moezelstreek. Onze Duitse muziekvrienden kwamen dan het jaar daarop bij ons op bezoek. Sindsdien verbroederen we elke 5 jaar met elkaar in Heestert of Wincheringen, met het jaar daarop een tegenbezoek.

 

1982

Vanaf 1953 gebeurde de opleiding van de jonge muzikanten in de schoot van de Fanfare zelf. Gaby Byttebier, Gerard Vanrespaille, Eric Petereyns, Neron Vantwembeke, Gerrit Suys en Eric Vanwijmelbeke zorgden voor de lessen notenleer, koperinstrument, saxofoon of slagwerk. Vanaf 1982 startte men in Heestert met een echte muziekschool als afdeling van de muziekacademie Peter Benoit Harelbeke.

 

1984

In de jaren zeventig werden de jeugdige muzikanten opgevangen in een jeugdensemble onder leiding van Eric Vanwijmelbeke. Na een onderbreking werd in 1984 onder impuls van Bernard Matton, die intussen ook al onderdirigent van de Fanfare was geworden, opnieuw met een jeugdensemble gestart.

 

1987

Geert De Praetere nam na het lenteconcert van 1987 het dirigeerstokje van de Fanfare over en behaalde al onmiddellijk enkele muzikale successen met de Fanfare: West-Vlaams Fedekam-kampioen “1ste Afdeling” met 85% en in februari 1988 werd op het Nationaal Kampioenschap een puike 87% gescoord.

 

1989

Onder de leiding van geert De Praetere promoveerde de Fanfare in 1989 naar de “Afdeling uitmuntendheid”. Beroepsomstandigheden dwongen Geert De Praetere echter al om in 1990 zijn dirigeerstokje aan Chris Vandeplassche door te geven.

 

1991

Het voorzitterschap was intussen van 1989 tot 1991 in handen van Willy Germijns en, om het secretariaatswerk wat te ontlasten, werd Paul Vererfven van 1989 tot en met 2001 penningmeester. Daarna nam Ivan Beunens de boeken over. Na het lenteconcert van 1991 werd Bernard Matton de nieuwe voorzitter. Hij werd bijgestaan door twee ondervoorzitters: Willy Vanderfaeillie en Eric Vanwijmelbeke. Onder hun impuls werd de Fanfare in 1992 een VZW.

 

1993

In 1993 nam de Fanfare, onder de leiding van Chris Vandeplassche, deel aan de Provinciale wedstrijd. Wij opteerden voor het behoud in “Uitmuntendheid” en slaagden daarin met succes.

 

1994

In september 1994, ter gelegenheid van de stoet voor een 100-jarige dorpsgenote, maakte het blauwe uniform plaats voor een nieuw en moderner uniform, bestaande uit een bordeaux vest en zwarte broek. Dat jaar verkoos het bestuur ook Silvère D’haene als tweede ondervoorzitter.

 

1995

In 1995 werd de klassieke nieuwjaarswens in een ander kleedje gestopt. Onder impuls van Eric Vanwijmelbeke werd deze omgetoverd in een heus nieuwjaarsconcert: een gezellige kaas- en wijnavond met optredens van het majorettekorps, het trommelkorps en het jeugdensemble.

 

1997

Via een voorselectie in oktober 1996 te Vichte behaalde de Fanfare in februari 1997 de titel “Belgisch Fedekam Kampioen afdeling Uitmuntendheid voor Fanfares”. De hoogste titel die in België binnen deze categorie toen kon bereikt worden.

 

1998

In 1998 nam Stefanie Vanwijmelbeke de leiding van het jeugdensemble over van Griet Matton. In dat jaar bevestigde de Fanfare opnieuw in de afdeling Uitmuntendheid en vierde ze haar 135-jarig bestaan met o.a. een erg geslaagde fuif voor de jeugd, het 20-jarige jubileum van de verbroedering met Wincheringen en een grote stoet in Heestert met medewerking van verschillende muziekverenigingen en groepen uit Zwevegem en omliggende gemeenten. Het thema luidde: “Heestert, dorp vol muziek”.

 

1999

Jef Maes nam begin 1999 het voorzitterschap van Bernard Matton over. In april van hetzelfde jaar werd de samenwerking met dirigent Chris Vandeplassche beëindigd en werd Geert Defauw aangesteld als nieuwe dirigent.

 

2000

Medio 2000 werd Peter Vanlerberghe de nieuwe ondervoorzitter nadat eerder in dat jaar Silvère D’haene was overleden, Silvère die ruim 50 jaar bestuurslid in de Fanfare was geweest. In 2002 Neemt Ivan Beunes de functie van penningmeester van Paul Vererfven over.

 

2003

11 mei 2003 was weerom een mijlpaal in de rijke geschiedenis van de Fanfare met de herbevestiging in de “Afdeling uitmuntendheid”. Het was ook het jaar van het 140-jarig bestaan van onze vereniging en 25 jaar verbroederen met Wincheringen. Op 18, 19 en 20 juli 2003 volgden dan ook spetterende jubileumfeesten. Marino Defreyne nam als nieuwe tamboer-majoor voor het eerst de fanfare, drumband en twirlers tijdens een straatoptreden op sleeptouw.

 

2004

Na de zomerstop van 2004 nam Geert De Praetere opnieuw het dirigeerstokje over, en werd Peter Vanlerberghe de nieuwe voorzitter met Bruno Debode als ondervoorzitter.

 

2006

In oktober van 2006 werd Christian Delaere de nieuwe dirigent.

 

2007

Tijdens het provinciaal muziektornooi op 6 mei 2007 in Harelbeke werd de muzikale kroon op het werk gezet. De kersverse dirigent en een schare enthousiaste muzikanten zorgden ervoor dat de Fanfare zich tot en met 2011 bij de 15 West-Vlaamse ‘provinciaal geselecteerde ensembles’ mocht rekenen.

 

2008

In 2008 vierde de Koninklijke Fanfare St-Cecilia haar 145 jarig bestaan en tijdens deze jubileumfeesten werd er in Heestert ook een gedenksteen onthuld naar aanleiding van 30 jaar verbroedering met de Mosellandkapelle uit Wincheringen.

 

2013

In 2013 vierde de Fanfare Heestert dan haar 150 jaar jubileum met een jaar lang diverse feestelijke activiteiten. Het jaarlijks lenteconcert werd met de steun van VLAMO omgetoverd naar een uniek concert “Musique au Chapiteau”: in een echte circustent op het Plein te Heestert werd een circusvoorstelling muzikaal live door onze Fanfare ondersteund. De muziekvereniging liet Pieter Delaere een gelegenheidscompositie voor de Fanfare schrijven: ‘Hestrudis’ (De titel Hestrudis verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van ons dorp: Hestrudis was namelijk een adellijke dame die zich tijdens de 10de eeuw in ons dorp kwam vestigen, één van de oudste historische verwijzingen betreffende het bestaan van ons dorp Heestert). De Fanfare speelde de première van deze compositie op 24 augustus tijdens de feestelijke huldiging van de jarige vereniging door de Gemeente Zwevegem. De vereniging zorgde in dit jubileumjaar ook voor een nieuw muziekuniform, en onthulde feestelijk haar nieuwe vaandel. Tijdens al deze activiteiten bleek dat, ondanks de “gezegende leeftijd” van ruim 150 jaar, de K. Fanfare Sint-Cecilia nog steeds heel springlevend is. In mei 2013 werd Bruno Debode de secretaris van de vereniging, Ivan Beunens en Frederik Matton de ondervoorzitters en Andy Desmet de penningmeester van de vereniging. Bart Rosseel nam vanaf 2013 de drumband van de Fanfare op sleeptouw naar een hoger muzikaal niveau, bijgestaan door Marino Defreyne voor de minidrumband.

2016

In 2016 werd dirigent Christian Delaere opgevolgd door de toen nog erg jonge dirigent Jacob Surdiacourt. Jessica Djelti, Sabrina Beunens en Cindy Cousaert geven samen al heel wat jaren leiding aan de Happy Twirlers, terwijl Stefanie Vanwijmelbeke nog steeds het jeugdensemble en mini-jeugdensemble dirigeert.

 

2017

In 2015 overlijdt Paul Vererfven, jarenlang muzikant en bestuurslid in de Fanfare Heestert. In 2017 overlijdt na een lange ziekte Gerrit Suys. Ook hij was jarenlang muzikant in de muziekvereniging, maar vooral decennialang de secretaris van de Fanfare Heestert. Hij werd in die functie in 2013 door Bruno Debode in het bestuur opgevolgd, die op zijn beurt de secretarispen begin 2020 aan Wim Depraetere doorgaf.

 

2019

In oktober 2019 neemt de Fanfare Heestert aan de evaluatieconcerten van VLAMO. De muziekvereniging blijkt onder leiding van de nog jonge dirigent Jacob Surdiacourt nog steeds op het goede muzikale pad te zitten. In november verhuizen we mee van de oude Gemeenteschool in de Vierkeerstraat naar de nieuwe Gemeenteschool aan het Kerkhofplein te Heestert. Op 30 november mogen we feestelijk onze gloednieuwe stek inblazen, met dank aan de Gemeente Zwevegem om deze nieuwe accommodatie voor onze vereniging in hun nieuwe school mee mogelijk te maken. 

 

2024

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert telt ruim 100 leden, actief in de verschillende groepen van de vereniging: de fanfare, de drumband, het jeugdensemble en de twirlers. De muziekvereniging is na een lange geschiedenis nog steeds erg levendig en blikt vol vertrouwen naar een toekomst vol muziek en dans.

bottom of page